เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
   
 
 

 

 

 


  โครงการถนนปลอดภัยถนนสีขาวและป้องกันอุบัติเหตุทางถน...
  ประชาคม 19 หมู่บ้าน ประจำปี 2567
  พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 69 รูป
  พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้