เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 


  ร่วมมอบบ้านคนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู...
  ทำบุญถวายน้ำปานะพิธีสวดปาฏิโมกข์ ให้กับพ่อขาว แม่ข...
  วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)
  ปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ หมู่ที่15
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10