เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 มี.ค. 2567 ]4
2 กิจกรรมเคารพธงชาติ [ 12 มี.ค. 2567 ]5
3 ขับเคลื่อนจริยธรรม [ 12 มี.ค. 2567 ]6
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 12 มี.ค. 2567 ]7
5 สรุปผลการดำเนินงานโครงการพัฒนองค์กร(OD) [ 11 มี.ค. 2567 ]6
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ [ 11 มี.ค. 2567 ]7
7 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง [ 8 มี.ค. 2567 ]8
8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ พิการ [ 8 มี.ค. 2567 ]8
9 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ [ 8 มี.ค. 2567 ]6
10 การขับเคลื่อนจริยธรรม [ 21 ธ.ค. 2565 ]31
11 การประเมิณจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ [ 21 ธ.ค. 2565 ]21
12 ประมวลจริยธรรมของเจ้าที่รัฐ [ 20 ธ.ค. 2565 ]28
13 ข้อกำหนดทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 3 ต.ค. 2565 ]23
14 หลักการบริหารและทรัพยากรบุคคล ปี2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]125
15 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบ 2565 [ 4 ต.ค. 2564 ]101
16 แผนพัฒนาบุคลากรปี2564-2566 [ 16 ธ.ค. 2563 ]84
17 หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี64 [ 15 ธ.ค. 2563 ]83
18 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]114
19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบ 2564 [ 15 ธ.ค. 2563 ]85
20 คู่มือปฏิบัติการงานธุรการ [ 19 พ.ย. 2563 ]85
 
หน้า 1|2