เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 2) [ 22 ส.ค. 2566 ]23
2 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 (ครั้งที่ 1) [ 11 ส.ค. 2566 ]21
3 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 2) [ 8 พ.ค. 2566 ]26
4 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 (ครั้งที่ 1) [ 12 เม.ย. 2566 ]24
5 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]25
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 [ 4 ม.ค. 2566 ]32
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 2) [ 24 ส.ค. 2565 ]48
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ครั้งที่ 1) [ 10 ส.ค. 2565 ]50
9 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) [ 25 พ.ค. 2565 ]52
10 รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ครั้งที่ 1) [ 12 เม.ย. 2565 ]24
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 2) [ 4 มี.ค. 2565 ]108
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ครั้งที่ 1) [ 10 ก.พ. 2565 ]81
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 [ 4 ม.ค. 2565 ]75
14 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งทื่ 2) [ 3 ก.ย. 2564 ]73
15 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ครั้งทื่ 1) [ 18 ส.ค. 2564 ]118
16 รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]112
17 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 [ 24 มิ.ย. 2564 ]117
18 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 17 พ.ค. 2564 ]109
19 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน ครั้งแรก [ 7 พ.ค. 2564 ]121
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 [ 31 ธ.ค. 2563 ]101
 
หน้า 1|2