เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

คณะผู้บริหาร

นายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน
โทร.083-5397891
พันเอกวีระพงษ์ โพธิ์จันทร์ นายแพง จันทะแจ่ม
รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน รองนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน
โทร.098-9457401 โทร.081-7256830

นายเสรี มหาดพรม นายเชาวลิต พุฒบุรี
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน
โทร.087-8695610 โทร.093-4799272