เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลห้วยหิน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 8 มี.ค. 2566 ]41
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]41
3 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 8 มี.ค. 2566 ]36
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 8 มี.ค. 2566 ]74
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลห้วยหิน [ 13 ก.ย. 2564 ]41
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลห้วยหิน รอบ 6 เดือน [ 13 ก.ย. 2564 ]47
7 ประกาศเทศบาลตำบลห้วยหิน เรื่อง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลห้วยหิน [ 13 ก.ย. 2564 ]68
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]44