เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางเปรมจิต  จันทะแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
โทร 092-9879391

นางสาวจันทร์จิรา  ธิติพิศุทธิ์กุล  
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร 063-7824631      นายศิริพงศ์ แสนยะมูล
   นายสมชาย  สิงหา
  นายประพันธ์  กระดานลาด
  คนงานประจำรถขยะ    คนงาน   คนสวน
โทร 098-6764334
โทร 091-0272344
โทร 088-7092955