เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลห้วยหิน
   

นายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน นายประกาศิต วิวาโค คณะผู้บริหาร พนักงานเ...

  ปิดศูนย์กักกันตัวตำบลห้วยหิน ณ โรงเรียนชุมชนวัดโคก...
   

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นำโดยท่านไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน นายประกาศิต ...

  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำ...
   

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน...

  ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
    ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และ นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้