เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการธรรมะบำบัดวัยชราไม่ซึมเศร้าสร้างสุขภาพจิตที...
   

โครงการธรรมะบำบัดวัยชราไม่ซึมเศร้าสร้างสุขภาพจิตที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดบ้าน...

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชปณิธาน...
   

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นำโดยท่านนายกไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล ท่านปลัดประกาศิต วิวาโค ได้จัดโครงการ...

  โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชปณิธาน...
   

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นำโดยท่านนายกไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล ท่านปลัดประกาศิต วิวาโค ได้จัดโครงการ...

  โครงการการจัดการขยะทั่วไป เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากขย...
   
โครงการการจัดการขยะทั่วไป เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากขยะ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการค...
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้