เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกคลองสาธารณประโยชน์ บ้านเพชรสมบูรณ์ หมู่ที่19 [ 9 พ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8- บ้านโคกล่าม หมู่ที่10 [ 9 พ.ย. 2565 ]4
3 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ฉบับเพิ่มเติม) [ 28 ต.ค. 2565 ]0
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านห้วยหิน หมู่ที่1-บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่4 [ 24 ต.ค. 2565 ]7
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่2-ช่วงบ้านโคกล่าม หมู่ที่10 [ 24 ต.ค. 2565 ]6
6 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]12
7 เผยแพร่กฎบัตรการตรวจภายในทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยหิน [ 30 ก.ย. 2565 ]21
8 การดำเนินโครงการพานิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน ปี2565(งวดที่1) [ 23 ก.ย. 2565 ]22
9 ประกวดราคาซื้อรถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง [ 5 ก.ย. 2565 ]30
10 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565(ครั้งที่1) [ 22 ส.ค. 2565 ]29
11 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน [ 17 ส.ค. 2565 ]30
12 แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน [ 17 ส.ค. 2565 ]29
13 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]63
14 ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]40
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 [ 8 ส.ค. 2565 ]41
16 ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2565 [ 8 ส.ค. 2565 ]28
17 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(โดม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเพชร [ 3 ส.ค. 2565 ]63
18 การจัดกิจกรรม วิ่งหฤหรรษ์ บันดาลใจ [ 5 ก.ค. 2565 ]41
19 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ [ 29 มิ.ย. 2565 ]36
20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" [ 23 มิ.ย. 2565 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6