เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

กองช่าง


นางดัชนี  บำรุงธรรม
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสุขชัย  ใจคง
นายจำเริญฤทธิ์   เทินกระโทก
นายช่างโยธาชำนาญงาน   

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
พนักงานจ้างกองช่าง  นายรุ่งโรจน์  ลุนสำโรง  
  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า