เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562

สภาเทศบาล


นายทองม้วน ธรรมกันหา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน

นายปราบ เกาะโค้ง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน


 
นายบุญสง ทานนท์
นายภูวดล ศรีหามาตย์ นายขรรชัย คำพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1
   นายบุญเต็ม ศรีเตชะ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 1
     
 
 
 
นางราตรี สุภาพ
นายบุญเพ็ง เครือนิล
นายคำจูน ขุนทิพย์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2


 
นายทองหม่าง สมน้อย
นายหมื่น ยังเครือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน เขต 2