เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง


วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นำโดยท่านนายกไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล ท่านปลัดประกาศิต วิวาโค ได้จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

เทศบาลตำบลห้วยหิน ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูปลัดอรรถสิทธิ์ อริยเมธี พร้อมด้วยสามเณร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในเขตเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมบูรณาการปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้เจริญเติบโต งอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้                  

2020-07-23
2020-07-17
2020-07-17
2020-07-13
2020-07-10
2020-07-08
2020-05-29
2020-05-27
2020-05-18
2020-04-13