เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


โครงการการจัดการขยะทั่วไป เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากขยะ


โครงการการจัดการขยะทั่วไป เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากขยะ (โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3) วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563
 
 
 
 
 
2020-07-23
2020-07-17
2020-07-17
2020-07-13
2020-07-10
2020-07-08
2020-05-29
2020-05-27
2020-05-18
2020-04-13