เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ตำบลห้วยหิน


นายไพบูลย์  ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน นายประกาศิต วิวาโค คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาลตำบลห้วยหิน ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตพื้นที่ตำบลห้วยหิน จำนวน 102 ราย

บ้านห้วยหิน หมู่ที่ 1  จำนวน 15 ราย

บ้านศิลาทอง หมู่ที่ 12  จำนวน  1  ราย

บ้านโนนงิ้ว หมู่ที่ 7  จำนวน 8 ราย

บ้านไผ่สมบูรณ์ หมู่ที่  9  จำนวน  1 ราย

บ้านโคกล่าม  หมู่ที่ 10  จำนวน  1  ราย

บ้านหนองเพชร หมู่ที่ 5  จำนวน  10  ราย

บ้านเพชรสมบูรณ์  หมู่ที่ 19  จำนวน  5  ราย

บ้านโพธิ์พัฒนา หมู่ที่ 11 จำนวน  8  ราย

บ้านโพธิ์ศรี  หมู่ที่ 17  จำนวน  7  ราย

บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่ 4  จำนวน  3  ราย

บ้านโพธิ์เงิน  หมู่ที่ 6  จำนวน  20  ราย

บ้านสวน  หมู่ที่ 13  จำนวน  23  ราย

2020-05-29
2020-05-27
2020-05-18
2020-04-13
2020-04-07
2020-03-18
2020-03-18
2020-03-17
2020-03-16
2020-02-29