เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ปิดศูนย์กักกันตัวตำบลห้วยหิน ณ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"


วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นำโดยท่านไพบูลย์ ธิติพิศุทธิ์กุล นายกเทศมนตรีตำบลห้วยหิน นายประกาศิต  วิวาโค ปลัดเทศบาลตำบลห้วยหิน หัวหน้าส่วนราชการ รพ.สต.บ้านโนนงิ้ว รพ.สต.บ้านโพธิ์เงิน พนักงานเทศบาล กำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้ร่วมกันปิดศูนย์กักกันตัวตำบลห้วยหิน ณ โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา"

2020-05-29
2020-05-27
2020-05-18
2020-04-13
2020-04-07
2020-03-18
2020-03-18
2020-03-17
2020-03-16
2020-02-29