เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ท่านโสภณ ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร และ นายณัฐพล ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองประชาชนตำบลห้วยหิน เพื่อป้องกันการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2020-05-29
2020-05-27
2020-05-18
2020-04-13
2020-04-07
2020-03-18
2020-03-18
2020-03-17
2020-03-16
2020-02-29