เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565


เทศบาลตำบลห้วยหินประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และข้อราชการอื่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยหิน ชั้น 2
2023-01-31
2023-01-30
2023-01-17
2023-01-14
2023-01-09
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-05
2022-11-17
2022-11-09