เทศบาลตำบลห้วยหิน อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ : www.hh.go.th
 
 
 

 

 

 

 


  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำอง...
   

วันที่ 16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลห้วยหิน ได้รับเกียรติจากท่านณัฐพล  ยืนยิ่ง นายอำเภอหนองหงส์...

  โครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการ...
   

ในวันที่ 15 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลห้วยหินได้จัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในกา...

  โครงการอบรมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน...
   
โครงการอบรมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำ ปี 2563 ในการจัดโครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เ...
  โครงการ "ปั่นยามบ้าน"
   

โครงการปั่นยามบ้าน เพื่อสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยติดเตียง ในพ...

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562
 
 
ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 10
ประชาคมอาเซียน ASEAN

 

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาล
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้